U sklopu projekta „Otpad – bogatstvo koje ne smijemo odbaciti“ u Kinu Labin održana posljednja u nizu radionica za dječje vrtiće

Povodom prvog dana proljeća, danas je u Kinu Labin u organizaciji Grada Labina i udruge Društvo za komuniciranje ambijenata „PUT“ Labin u suradnji s Teatrom Naranča iz Pule održana radionica za 500 djece Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac“ u sklopu projekta „Otpad- bogatstvo koje ne smijemo odbaciti“ na temu odvojenog skupljanja otpada sufinanciranog od strane Grada Labina u sklopu projekta “Labin Zdravi grad”, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Komunalnog poduzeća 1. Maj D.O.O. Labin. Na radionici djeca i odgajateljice su intenzivno participirale i na završetku kroz kratku usmenu anketu izrazili svoje zadovoljstvo.

Današnja radionica zamišljena je kao pripremna radionica koja će se nastaviti kroz daljnje radionice u dječjim vrtićima vezane uz zaštitu okoliša i podizanju svijesti o problematici otpada.

U sklopu projekta „Otpad- bogatstvo koje ne smijemo odbaciti“ koji se sustavno provodi već 19 godina u 2015. održani su edukativni programi u cilju informiranja i educiranja djece koji su obuhvatili Dječji vrtić “Pjerina Verbanac“ te učenike osnovnih škola “Ivo Lola Ribar“ Labin i Matije Vlačića Labin.

Radionice u Dječjem vrtiću “Pjerina Verbanac“ uključilo su izradu didaktičke kutije Skatoleta- rečikleta koju su dobili svi polaznici radionice (500 djece). U suradnji s odgojiteljicama dječjeg vrtića u sklopu projekta, djeca su kroz radionicu naučili da priroda sama brine za svoj otpad, a kako se ljudi moraju sami brinuti za svoj otpad i reciklirati kako bi čuvali svoj planet.

Projekt je osmišljen u svrhu podizanja svijesti o zaštiti okoliša i važnosti selektivnog prikupljanja otpada, u cilju poboljšanja kvalitete življenja na Labinštini i smanjena količine otpada koje završava na odlagalištu te povećanju postotka odvajenog otpada.